Chuyển giao công nghệ toàn quốc

Công Ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Hakai Việt Nam (“Hakai Việt Nam”) cung cấp trang web https://hakaivietnam.com/ (“Trang web”) cho phép người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin do Hakai Việt Nam cung cấp. Việc sử dụng Trang web của bạn tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”).

Đồng ý với Điều khoản sử dụng:

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng:

Hakai Việt Nam có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ sửa đổi nào sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các sửa đổi đó.

Quyền sử dụng Trang web:

Bạn được cấp phép sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được phép sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích thương mại, bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của Hakai Việt Nam hoặc bên thứ ba.

Bạn bị cấm truy cập hoặc sử dụng Trang web để:

  • Gửi thư rác, quảng cáo hoặc các hình thức thông tin liên lạc không mong muốn khác.
  • Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào để can thiệp hoặc phá vỡ hoạt động của Trang web.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web.
  • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào có thể áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn.

Nội dung Trang web:

Nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và mã, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hakai Việt Nam.

Liên kết đến các trang web khác:

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Hakai Việt Nam. Hakai Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc các hoạt động của bất kỳ trang web nào được liên kết. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web được liên kết là do bạn tự chịu rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Trang web được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng có”. Hakai Việt Nam không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, ngụ ý hoặc rõ ràng, về hoạt động của Trang web hoặc nội dung của Trang web. Hakai Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc thiệt hại cá nhân.

Luật pháp chi phối:

Điều khoản sử dụng này sẽ được chi phối và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với Hakai Việt Nam qua email: hakaivietnam.vn@gmail.com

Back to Top
Product has been added to your cart